AUTORIZOVANÉ ZASTOUPENÍ , MONTÁŽE, MĚŘENÍ, ODBORNÝ SERVIS
V Zákoutí 4, 170 00 Praha 7, tel/fax: +420 284 681 062, costrad@volny.cz

Costrad, s.r.o. | English: About Us | Kontaktní údaje | 30 let RVG | Sterilizační technika Tuttnauer
Intraorální kamery Intraorální RTG Digitalizace obrazu - RVG Nepřímá digitalizace OPG a 3D CAD/CAM

Kodak (CS) 9000

tři modality v jednom systému


 • 3D

 • OPG

 • Cephalometrie


 • Jediný přístroj pro všechny diagnostické potřeby

  CS 9000 je systémem spojujícím tři technologie do jediného funkčního celku pokrývajícího veškeré diagnostické potřeby současné dentální ordinace. Je tak ideálním diagnostickým nástrojem nabízejícím špičkovou technologii panoramatického, cephalometrického a trojrozměrného zobrazení.

  Panoramatické zobrazení

  Poskytuje úplné zobrazení celého chrupu. Je tak nezbytným prvním krokem před zahájením léčby.
 • Nastavitelná hloubka ohniskového žlabu
 • Jednoduché a přesné polohování
 • Uživatelsky příjemné jednoduché rozhraní

  Cephalometrické zobrazení

  Poskytuje celou škálu projekcí a softwarových nástrojů pro cephalometrickou analýzu
 • Technologie jediného snímku “One shot”
 • Snímky nejvyšší kvality
 • Zvýšená výkonnost
 • Automatické zakreslování značek
 • Kompaktní a účelná konstrukce

  Trojrozměrné - 3D zobrazení

  Vykresluje na obrazovce anatomicky přesné trojrozměrné obrazy
 • Nízká dávka ozáření
 • Přijatelná cena
 • Jednoduchá instalace a provoz

  Klíčové charakteristiky systému CS 9000

  Inovace a jednoduchost

  Systém CS 9000 přináší novou technologii a inovace, ale nikoliv na úkor jednoduchosti obsluhy. Uživatelsky příjemná konstrukce, jednoúčelové senzory pro každou aplikaci, automatické rozpoznávání anatomických značek, to vše vytváří optimální provozní podmínky pro komfort a výkonnost diagnostické práce ve Vaší ordinaci.

  Vynikající kvalita obrazu

  Použité technologie zajišťují maximální kvalitu výsledných obrazů. V každém režimu snímkování je dosaženo optimálních výsledků v kombinaci kvality obrazu a bezpečnosti a to díky nejvyspělejším použitým technologickým prvkům, kterými jsou zejména vysokofrekvenční RTG generátor, nastavitelná hloubka ohniskového žlabu panoramatického snímku, „one shot“ tedy cephalometrický snímek jedinou expozicí a ultravysoké rozlišení trojrozměrných rekonstrukcí.

  Hospodárnost

  CS 9000 v sobě přináší vysokou hodnotu, činí trojrozměrné diagnostické zobrazení dostupnějším než kdykoliv dříve. Přináší úsporu času, zdokonaluje léčbu pacienta, zlepšuje komunikaci s pacientem a pozvedá Vaši praxi na vyšší kvalitativní úroveň. Návratnost investice do zařízení d oslova nabitého inovacemi je jednoznačná.  3D


  3D zobrazení je přínosem pro pacienta i lékaře

  Trojrozměrné (3D) zobrazení můžete mít přímo ve své ordinaci. Přístroj je dodáván za přijatelnou cenu a lze jej snadno integrovat do Vašeho systému řízení ordinace. Ovládání je velmi jednoduché a díky vyjímečně nízké dávce ozáření při všech typech vyšetření je určen k dennímu rutinnímu provozu.

  Výhoda lokalizované trojrozměrné rekonstrukce

  CS 9000 3D nabízí zorné pole lokalizované přesně na oblast zájmu, vysoké rozlišení rekonstrukce díky minimalizované velikosti voxelu (prostorového obrazového prvku). Dokáže proto vykreslit i jemné detaily jednotlivých zubů, čímž se stává ideálním diagnostickým nástrojem většiny stomatologických oborů, zejména pak endodoncie a implantologie (pro jednotlivé implantáty).

  Bezpečná diagnostika díky nízké dávce ozáření při trojrozměrném vyšetření

  Přesně zaměřené ohnisko snímkování redukuje expozici RTG záření toliko na oblast zájmu, čímž respektuje základní radiologickou zásadu ALARA (As Low as Reasonably Achievable), tzn nejnižší možné ozáření nutné ke stanovení diagnózy. Průměrná dávka ozáření při jednom vyšetření 3D provedeném systémem CS 9000 odpovídá jednomu až třem dnům expozice přirozenému prostorovému ozáření, jinak řečeno je to ozáření desetkrát až třicetkrát nižší než u 3D systémů s velkým zobrazovaným objemem


  Parametr Účinná dávka µSv Ekvivalent denní účinné dávky (2400 µSv/rok)
  Digitální panoramatický snímek * 7 - 22 1 až 3 dny
  3D vyšetření CS 9000 3D * 5 - 19 1 až tři dny
  3D vyšetření jiným než lokalizovaným 3D ** 68 - 600 10 až 91 dní
  * Zdroj : Institut de la Radioprotection et de la Sureté Nucléaire (IRSN) – Rapport 2008-07
  ** Zdroj : Ludlow JB, Dosimetry of CBCT Units for Oral and *Maxillofacial Radiology  Trojrozměrné zobrazení 3D může být jednoduché

  Na 3D si rychle zvyknete

  S CS 9000 3D se stane odesílání pacientů na specializovanou diagnostiku minulostí. Za méně než 2 minuty pořídíte na místě, přímo ve své ordinaci, dynamické 3D vyšetření, z něhož získáte veškeré informace, které potřebujete ke stanovení diagnózy. Zejména léčba vyžadující dlouhodobé plánování, jako například implantologie nebo chirurgie, bude podstatně zkrácena a dokončena s nižším počtem návštěv. Z 3D vyšetření navíc můžete v průběhu léčby získat doplňující informace potřebné k rozhodování o dalším postupu léčby.


  Jednoduché ovládání a snadné polohování 3D

  Systém CS 9000 3D je vybaven jednoduchým a přímočarým uživatelským rozhraním a počítačovým řídícím systémem. Trojrozměrné vyšetření lze tak provést rychle a jednoduše. Polohování pacienta je usnadněno speciálním skusovým blokem a stranovými opěrkami hlavy. Oblast zájmu nastavíte přímo v uživatelském rozhraní v počítači a hlavice automaticky zaujme potřebnou polohu. K jemnému doladění polohy slouží dva laserové paprsky.  Nová perspektiva

  CS 9000 3D Vám otevře nový pohled na dentální struktury a patologie. Veškeré potřebné informace získáte z pořízeného objemu jasněji a ze všech účelných úhlů pohledu a řezů.
  Nová přesnost

  Trojrozměrné zobrazení Vám nabízí přesnou vizualizaci dentálních struktur, jejich aktuální prostorovou prezentaci. Snímky můžete zobrazit v axiálním, koronálním, sagitálním a uživatelsky nastaveném řezu. Trojrozměrná rekonstrukce současně potvrzuje Váš náhled a to v přesném měřítku 1:1. Tento „jako živý“ náhled bezpochyby přispívá k účinné komunikaci.  3D je dokonalým doplňkem diagnostiky

  Trojrozměrné zobrazení nemění nic na užitečném tradičním dvojrozměrném zobrazení. Naopak, dokonale je doplňuje. Panoramatický a cephalometrický snímek dávají celkový náhled a 3D jde do přesného detailu v požadované oblasti.
  Obrázky vlevo ukazují 3D zobrazení použité v různých fázích plánování a usazení implantátu


  Nová technologie, nové aplikace

  Váš Kodak 9000 3D slouží celé škále aplikací včetně endodoncie, implantologie, chirurgie, vyhodnocení fraktur a periapikálních lézí, vyšetření TMJ.

  Implantologie


  Co vidíte na obrazovce je to co naleznete v ústech
 • Vyhodnocení objemu a kvality kosti
 • Identifikace a označení anatomických překážek
 • (mandibulární kanál, sinus)
 • Přesné měření
 • Práce v měřítku 1:1
 • Plánování implantátů
 • Kontrola pooperační integrace • SW simuluje přesné umístění implantátu. Obrázek vpravo ukazuje extrémně jemnou alveolární kost.

  Endodoncie


  Získáte vyjímečné detaily při nízké úrovni expozice pacienta
 • Přesné vyšetření anatomie kořenů (zakřivení, délka, počet kořenů)
 • Identifikace příčin endodontických nedostatečností
 • Identifikace anatomických prvků v oblasti diagnostického zájmu
 • Definování endodontického chirurgického protokolu  Endodontická léčba zubu. Obrázek vpravo ukazuje zobrazení komplexní anatomie kanálu


  Chirurgie


  Naprosto přesná příprava
 • Identifikace vztahu zubu k orgánům, jež je třeba ochránit
 • Vizualizace cyst a periapikálních lézí
 • Definice chirurgického protokolu daného zubu, extrakce, vyjmutí cysty nebo léčby periapikální léze.  Na obrázku vpravo ukazuje axiální pohled endodontický původ cysty na tomto špičáku  Diagnostika


  Naprostá spolehlivost
 • Identifikace zasažených nebo chybně umístěných zubů
 • Fraktury a periapikální léze
 • Vyhodnocení patologií
 • Zobrazení TMJ  Na obrázku vpravo vyšetření TMJ zobrazuje jasně kondylu


  Ortodoncie


  Doplnění cephalometrického a panoramatického vyšetření
 • Diagnóza komplexních anomálií
 • Posouzení alveolární kosti řezáku
 • Zobrazení TMJ
 • Posouzení a plánování mikroimplantátů  Na obrázku vpravo: Dvojitý odontom objeven před ortodontickou léčbou. Trojrozměrné vyšetření objasňuje vztah dotčeného zubu k ostatním zubům.


  Jednoduchý software pro snadnou práci


  Pružný a výkonný


  Systém Kodak 9000 3D je vybaven srozumitelným dentálním zobrazovacím softwarem obsluhujícím jak dvojrozměrné, tak trojrozměrné zobrazení. Jeho 3D modul je univerzální, jednoduchý a výkonný. Zahrnuje základní funkce: měření, multiplanární náhled, náhled trojrozměrného objemu, ortogonální náhled a další zobrazovací funkce.

  Modul plánování implantátů


  Software standardně obsahuje také modul pro plánování implantátů, sloužící k přesnému umístění implantátu po zaměření vzdáleností a úhlů a vyznačení mandibulárního kanálu. Po výběru tvaru a velikosti implantátu přesně simuluje jeho umístění. Nepotřebujete proto pořizovat implantologický plánovací program.

  Zjednodušení spolupráce


  Jednoduché sdílení


  Systém Kodak 9000 3D vytváří snímky ve formátu DICOM, mezinárodním standardu pro medicínské zobrazování. Objemy lze proto jednoduše exportovat do jiných softwarových prostředí. Podobně i software systému Kodak 9000 3D může importovat snímky ve formátu DICOM z jiných systémů 3D. Kromě toho lze samozřejmě snímky také tisknout a pořizovat snímky obrazovky a dále s nimi pracovat jako s běžnými obrazovými soubory.

  Snadná integrace


  Jelikož je systém řízen stejným zobrazovacím SW Kodak jako všechny ostatní digitální zobrazovací systémy Kodak, jsou zaučení a integrace do řídícího systému Vašeho pracoviště rychlé a snadné. Ušetříte čas a zvýšíte svou produktivitu.


  Žádám o zaslání bližších informací o systému CS 9000 3D

  Technické údaje

  Napětí na rentgence 60 - 90 kV (max), pulzní režim pro 3D
  Proud na rentgence 2 - 15 mA (max)
  Frekvence 140 kHz (max)
  Ohniskový bod rentgenky 0,5 mm (IEC 60336)
  Celková filtrace > 2.5 mm eq. Al

  Modalita 3D

  Technologie Digitální objemová tomografie (DVT)
  Technologie senzoru CMOS senzor s optickým vláknem
  Škála šedi 16384 - 14 bitů
  Velikost voxelu P76 x 76 x 76 mikronu (isotropický voxel – nezávislý na směru)
  Čas rekonstrukce Závisí na konfiguraci PC

  Modalita OPG

  Technologie senzoru CCD – s optickým vláknem
  Škála šedi 16384 - 14 bitů
  Zvětšení 1.27
  Expoziční čas V závislosti na zvoleném programu od 4 do 16 vteřin
  Programy 12 anatomických nastavení
  Radiologická vyšetření
 • Panoramatické
 • Segmentované panoramatické
 • Maxilární sinus
 • LA TMJ x2
 • LA TMJ x4
 • Vstupní napětí • 230-240 V - 50/60 Hz

  Modalita Cephalometrie

  Technologie Jediná expozice „One shot“
  Technologie senzoru CCD – s optickým vláknem
  Škála šedi 16384 - 14 bitů
  Zvětšení 1.15
  Expoziční čas 0.1 až 3.2 vteřiny
  Cephalometrická vyšetření
 • Laterální
 • Šikmý úhel
 • Frontální (AP / PA)
 • Submento-vertex
 • Carpus
 • Cephalometrické formáty 18 x 18 cm - 18 x 24 cm - 24 x 24 cm -
  24 x 30 cm - 30 x 30 cm
  Váha CS 9000 / 9000 3D: 160 kg
  CS 9000C/ 9000C 3D: 199 kg