AUTORIZOVANÉ ZASTOUPENÍ , MONTÁŽE, MĚŘENÍ, ODBORNÝ SERVIS
V Zákoutí 4, 170 00 Praha 7, tel/fax: +420 284 681 062, costrad@volny.cz
Costrad, s.r.o. | English: About Us | Kontaktní údaje | Úvodní stránka
Stolní autoklávy Ekonomická řada HSG Laboratorní autoklávy Myčky a dezinfektory Destilátory a ostatní příslušenství
Laboratorní autoklávyVertikální a stolní autoklávy pro vědecké účely

Rozšířená řada laboratorních autoklávů 23 až 160 litrů

Sterilizace v laboratorním prostředí má specifické požadavky na konstrukci autoklávů. Volba vhodného modelu vychází z několika skupin požadavků: různorodost vsázky, frekvence sterilizačních cyklů, požadované funkce autoklávu a objem vsázky. Řada laboratorních autoklávů Tuttnauer pokrývá veškeré požadavky kladené na sterilizaci v laboratořích výzkumných, vědeckých, farmaceutických, potravinářských, zdravotnických a biotechnologických institucí.
Rozšířená řada laboratorních autoklávů Tuttnauer nabízí technická řešení vyvinutá zvlášť k pokrytí specifických potřeb sterilizace v laboratořích. Jde zejména o systém rychlého chlazení, vysoušení vsázky a sterilizace odpadu. Pokrývá úplný rozsah sterilizované vsázky, od kapalin přes kultury, nástroje, sklo, plasty, pipety, biologický odpad, kontaminovaná media a ostatní laboratorní vsázky. Autoklávy jsou konstruovány stavebnicovým způsobem tak, aby uživatel mohl přesně definovat co od svého přístroje požaduje a mohl si vybrat verzi stolní nebo vertikální, stojící na podlaze.
Rozšíření o sterilizaci kapalin

Častým požadavkem při sterilizaci kapalin je dosažení sterilizační teploty srovnatelné se sterilizační teplotou nekapalných vsázek. Autoklávy Tuttnauer jsou k tomuto účelu vybaveny pružnou teplotní sondou pro kapaliny, která je uložena v referenční nádobě a zaručuje, že před zahájením fáze sterilizace je dosaženo nastavené sterilizační teploty. Po ukončení sterilizačního cyklu zůstávají dveře komory uzamčeny dokud se kapalina nezchladí. Tím je odstraněno nebezpečí náhlého poklesu teploty v komoře a vyvření sterilizované kapaliny.
Dalším častým požadavkem je ochránit médium před dlouhodobou expozicí vysokou teplotou, která by mohla médium zničit. Technickým řešením tohoto požadavku je rychlé chlazení, které minimalizuje čas expozice vysokou teplotou.

Rychlé chlazení (na přání) zkracuje čas cyklu

Technologie zrychleného chlazení zkracuje čas cyklu až o 75% a chrání vsázku minimalizací času expozice vysokou teplotou. Po dokončení sterilizace je do komory vháněn stlačený, mikrobiologicky filtrovaný chladící vzduch. Zabrání se tím náhlému poklesu teploty a zvýšením tlaku také poškození vsázky deformacemi a prasklinami.

Dodatečné chlazení cirkulující vodou

Komora vertikálních autoklávů je obalena cívkou potrubí s chladící vodou z vodovodního řadu, která rychle zchladí komoru na bezpečnou úroveň. Po dosažení nastavené koncové teploty se chlazení zastaví. Stolní modely mají chladící potrubí uloženo v komoře, účinnost chlazení je stejná jako u vertikálních modelů.

Dodatečné chlazení ventilátorem

Dalším prvkem zrychlujícím chlazení je vestavěný ventilátor (na přání), který rozhání horký vzduch uvnitř komory a přenáší tím teplo do zchlazovaných stěn komory nebo do chladících cívek potrubí. Teplota jak uvnitř komory, tak i vsázky rychle klesá.Účinné odčerpání vzduchu vakuovým systémem (na přání)

Vakuová pumpa není standardním prvkem vybavení, dodává se na přání. Frakční vakuum před sterilizací odčerpá vzduch z komory a brání vzniku vzduchových kapes ve všech typech vsázky. Dosahuje se tím dokonalého průniku páry do vsázky.Sterilizace biologicky nebezpečného odpadu (na přání)

Dodatečný filtrační systém při odsávání vzduchu z komory před sterilizací čistí odpadní vzduch účinným biologickým filtrem. V průběhu sterilizační fáze není kondenzát vypouštěn z komory, ale stane se tak teprve po ukončení sterilizace. Obsluha a prostředí jsou tím chráněny před kontaminací.
Zdokonalené vysoušení vakuem (na přání)

Vysoušení vakuem na konci sterilizačního cyklu je potřebné především pro porézní vsázky a duté předměty. Snižování tlaku v komoře vakuovou pumpou snižuje bod varu kapalin a tím rychlejší odpaření vlhkosti. Vlhkost z komory je odsáta vakuem a vsázka je dokonale vysušena. Poté je do komory přes filtr vpuštěn suchý vzduch.

Úplné vysušení s využitím vyvíječe páry (na přání)

Integrovaný vyvíječ páry ve vertikálních modelech poskytuje páru, která se vhání do cívky potrubí obklupující komoru. Kombinací vyhřívání komory horkou párou a odčerpávání vzduchu vakuovou pumpou se zrychlí odpaření vlhkosti z komory. Výsledkem je rychlý a účinný průběh sterilizačního cyklu a eliminace tvorby kondenzátu. I textilní, porézní a duté vsázky jsou dokonale vysušeny.

Rychlé vyhřívání komory zkracující celý cyklus (na přání)

Integrovaný vyvíječ páry ve vertikálních modelech poskytuje páru, která se vhání do cívky potrubí obklupující komoru. Po ukončení cyklu zůstává autokláv v pohotovostním režimu, z něhož lze bez čekání zahájit další následující sterilizační cyklus. Eliminuje se tvorba kondenzátu.
Řízení a dokumentace cyklu

Rozšířené sledování a dokumentování cyklu se děje prostřednictvím uživatelsky příjemného ovládacího panelu. Programy jsou navrženy tak, aby pokrývaly všechny typy vsázky včetně kapalin, nástrojů a odpadu. Všechny programy jsou přístupné k uživatelskému nastavení parametrů.

 • vysoce přesný řídící systém zaručuje dokonalé výsledky sterilizace
 • ochrana přístupovým heslem
 • nezávislé sledování teploty a tlaku
 • obnovení dat cyklu v případě přerušení nebo výpadku elektrické sítě
 • alarm selhání cyklu
 • alarm netěsnosti dveří
 • komunikační port RS 232 pro připojení PC, aktualizace SW a dálkový servis

  Vestavěná tiskárna

  Slouží k dokumentaci a sledování cyklu. Tisk dat v pravidelných intervalech. Dodává se na přání.

  ADMC software

  ADMC Software je nástrojem k řízení a sledování až osmi sterilizátorů. Stahuje data, vytváří grafy, tabulky a tiskové sestavy, zobrazuje stav v reálném čase.

  Balíček kompletní dokumentace

  Balíček kompletní dokumentace se dodává na přání. Obsahuje:
 • Dokumentaci k instalaci - Preliminary Installation Qualifications(IQ)
 • Dokumentaci k provozu - Preliminary Operation Qualifications(OQ)
 • Dokumentaci k výkonu - Preliminary Performance Qualification (PQ)

  Bezpečnost provozu

  Bezpečnostní prvky zaručují bezproblémový provoz bez ohrožení obsluhy a prostředí.

  Zabezpečení dveří

  Bezpečnost je zaručena kombinací nezávislých mechanických a digitálních prvků.
 • Zamezení otevření dveří, je-li v komoře tlak
 • Pára nemůže vniknout do komory, nejsou-li utěsněny dveře
 • Cyklus nelze spustit, nejsou-li utěsněny dveře
 • Dveře nelze otevřít dokud teplota sterilizovaných kapalin neklesne na nastavenou hodnotu
 • Dveře nelze otevřít dokud tlak v komoře neklesne na hodnotu atmosférického tlaku
 • Teplotně aktivovaný zámek brání otevření dveří dokud teplota v komoře nedocílí nastavené hodnoty

  Všeobecné bezpečnostní prvky

 • Dvojitý kombinovaný systém sledování cyklu - analogový a digitální
 • Bezpečnostní ventily uvolní tlak v komoře při dosažení limitní hodnoty
 • Monitorovaná výška hladiny vody ve vyvíječi páry řídí činnost topných těles
 • Automatický bezpečnostní vypínač brání přehřátí komory

  Vertikální autoklávy

  Vertikální autoklávy Tuttnauer, plněné shora se dodávají s komorami o objemech od 23 do 160 litrů. Modely ELV mají mikroprocesorem řízený ovládací panel, modely MLV mají manuální ovládací panel.  Technické údaje - vertikální autoklávy  Model

  Rozměry komory:
  průměr x hloubka
  > v mm

  Objem komory
  v litrech

  Vnější rozměry
  š x v x h v mm

  2540 ELV/MLV

  250 x 400 23 495 x 645 x 335

  3150 ELV

  310 x 500 40 580 x 780 x 415

  3170 ELV

  310 x 700 55 580 x 960 x 415

  3850 ELV/MLV

  380 x 490 62 650 x 745 x 500

  3870 ELV/MLV

  380 x 690 85 650 x 925 x 500

  5050 ELV/MLV

  500 x 500 110 880 x 780 x 700

  5075 ELV/MLV

  500 x 750 160 880 x 1010 x 700


  Kapacita komory - Erlenmayer (ml)  Model

  250

  500

  1000

  2000

  3000

  5000

  2540

  2 x 4 1 x 2 1 x 1 1 x 1 1 x 1 -

  3150

  2 x 7 2 x 4 2 x 2 1 x 1 1 x 1 1 x 1

  3170

  3 x 7 3 x 4 3 x 2 2 x 1 2 x 1 1 x 1

  3850

  2 x 12 2 x 8 1 x 5 1 x 2 1 x 1 1 x 1

  3870

  3 x 12 3 x 8 2 x 5 2 x 2 2 x 1 1 x 1

  5050

  2 x 21 1 x 14 2 x 8 1 x 5 1 x 4 1 x 2

  5075

  3 x 21 3 x 14 3 x 8 2 x 5 2 x 4 1 x 2


  Kapacita komory - Schott - Duran (ml)  Model

  250

  500

  1000

  2000

  3000

  5000

  2540

  2 x 7 1 x 4 1 x 3 1 x 1 1 x 1

  3150

  2 x 11 2 x 7 1 x 5 1 x 2 1 x 1

  3170

  3 x 11 3 x 7 2 x 5 2 x 2 1 x 1

  3850

  2 x 19 2 x 12 1 x 8 1 x 4 1 x 1

  3870

  3 x 19 3 x 12 2 x 8 2 x 4 1 x 1

  5050

  2 x 32 2 x 21 2 x 15 1 x 8 1 x 4

  5075

  3 x 32 3 x21 3 x 15 2 x 8 1 x 4


  Stolní autoklávy

  Stolní autoklávy Tuttnauer, plněné zepředu se dodávají s komorami o objemech od 23 do 160 litrů. Modely EL mají mikroprocesorem řízený ovládací panel, modely ML mají manuální ovládací panel.

  Technické údaje - stolní autoklávy  Model

  Rozměry komory:
  průměr x hloubka
  > v mm

  Objem komory
  v litrech

  Vnější rozměry
  š x v x h v mm

  2540 EL/ML

  250 x 400 23 510 x 365 x 545

  3150 EL/ML

  310 x 500 40 600 x 450 x 695

  3850 EL/ML

  380 x 490 62 660 x 525 x 695

  3870 EL/ML

  380 x 690 85 660 x 525 x 875

  5050 EL/ML

  500 x 500 110 880 x 700 x 767

  5075 EL/ML

  500 x 750 160 880 x 700 x 967


  Kapacita komory - Erlenmayer (ml)  Model

  250

  500

  1000

  2000

  3000

  5000

  2540

  1 x 9 1 x 4 - - - -

  3150

  1 x 16 1 x 10 1 x 5 - - 1 x 1

  3850

  1 x 17 1 x 11 1 x 6 1 x 3 - -

  3870

  1 x 23 1 x 17 1 x 10 1 x 5 - -

  5050

  1 x 25
  1 x 16
  1 x 15
  1 x 12
  1 x 7 1 x 4 1 x 2 1 x 2

  5075

  1 x 36 1 x 25 1 x 15 1 x 7 1 x 4 1 x 3


  Kapacita komory - Schott - Duran (ml)  Model

  250

  500

  1000

  2000

  3000

  5000

  2540

  1 x 12 1 x 9 - - -

  3150

  1 x 24 1 x 16 1 x 6 1 x 3 -

  3850

  1x 27 1 x 16 1 x 11 1 x 6 -

  3870

  1 x 36 1 x 23 1 x 18 1 x 9 -

  5050

  1 x 35
  1 x 27
  1 x 20
  1 x 16>
  1 x 12 1 x 6 1 x 3

  5075

  1 x 40
  1 x 60
  1 x 10
  1 x 32 1 x 20 1 x 10 1 x 5
  Modely laboratorní řady splňují zavedené mezinárodní normy a specifikace: Tlakové nádoby: PED 97/23 EEC, EN 10028-7, ASME Code Sec VIII, Bezpečnost: IEC/UL/EN61010-1, IEC 61010-2-040, EN 61326. Sterilizace: DIN 58951 Series, ISO 17665-1:2006 Výrobní kapacity Tuttnauer odpovídají normám: ISO 9001:2008 – Quality Systems, ISO 13485:2003 – Quality Systems for Medical Devices, 21 CFR 820.

  Žádám o zaslání bližších informací o modelech laboratorní řady