Dlouholetá zkušenost podložená vlastním patentem, výzkumem a vývojem.

Dosud byl Carestream Dental znám jako výhradní výrobce produktů Kodak Dental Systems. Nyní bude společnost na trhu uvádět své zobrazovací systémy již pod svou vlastní značkou Carestream Dental.

Nový koncept Carestream Factor slučuje stávající účastníky Trophy, jako výrobce, Kodak Dental Systems jako nositele značky a Carestream Dental jako vlastníka do jediné značky pod heslem "Carestream Cares" (Carestreamu na Vás záleží). Do konce roku 2012 tak dojde k přechodu názvů všech výrobků od Kodak Dental Systems (s výjimkou RTG filmů) ke Carestream Dental.

Carestream Dental, vedoucí firma světového výzkumu a vývoje digtální zobrazovací techniky pro stomatologii tak bude vystupovat pod vlastní značkou jako specializovaná součást společnosti Carestream Health za níž stojí vice než 100 let zkušeností s medicínskou zobrazovací diagnostikou.

Rozhodnutí používat vlastní značku Carestream Dental pro všechny výrobky s výjimkou RTG filmů je doprovázeno vzdáním se obnovení licence pro užívání značky Kodak Dental Systems. Toto přihlášení se k značce Carestream Dental zjednodušuje vnější komunikaci firmy a zároveň šetří náklady ve prospěch vývoje a inovací a tedy k prospěchu našich zákazníků.

Carestream Dental je jediným výrobcem nabízejícím úplné portfolio výrobků pro digitalizovanou zobrazovací dentální diagnostiku na špičkové světové úrovni, podložené vlastním dlouholetým výzkumem a výrobou. 

Carestream Dental

Costrad, s.r.o. je prvním distributorem, který uvedl značky Carestream Dental (dříve Trophy Radiologie - Kodak) a Tuttnauer na český trh.
Již od roku 1993 dodáváme dentální zobrazovací systémy firmy Carestream Dental a sterilizační techniku Tuttnauer. Poskytujeme kompletní servis podložený dlouholetou profesionální zkušeností našich techniků a dokonalou znalostí všech inovací, pravidelně prověřovanou ve výrobních a vývojových odděleních našich partnerských výrobců.