Carestream Dental CS 2200

CS 2200

Výkonnost, provozní spolehlivost, bezpečnost

Intraorální RTG přístroj CS 2200 je konstruován s ohledem na maximální provozní spolehlivost a bezpečnost, komfort uživatele a trvale vynikající kvalitu snímků. Vysokofrekvenční generátor dále zvyšuje ochranu pacientů a obsluhy.

Minimální ozáření

O 30% nižší radiace ve srovnání s konvenčními generátory, automatické nastavení optimální dávky. Systém emituje konstantní radiaci, čímž maximalizuje podíl využitého RTG záření.

Dokonalé ovládání

Systém CS Kodak 2200 je vybaven přepínáním napětí (60 nebo 70 kV), takže v závislosti na typu vyšetření lze akcentovat kontrast nebo škálu šedi.
Tento rozšířený ovládací prvek Vám umožňuje získat přesně takový snímek jaký potřebujete pro aktuální diagnózu.

CS 2200

Nový elektronický časovač
Nový ruční kompaktní a přehledný časovač slouží k rychlému nastavení expozičních parametrů. Nově je časovač vybaven programem k rychlému výpočtu parametrů; snímkování nikdy nebylo jednodušší. Ikony jsou přehlednější a srozumitelnější, takže parametry vyberete na první pohled. Po každé expozici je pro kontrolu zobrazena dávka.

Účelná konstrukce vyhovující všem podmínkám v ordinaci

CS Kodak 2200 je určen jak ke snímkování na film, tak pro digitalizovanou skiagrafii. Volba je pouze na Vás. Rozličné možnosti montáže dovolují optimální umístění v každém pracovním prostoru. Nový systém uchycení na stěnu byl vyvinut s ohledem na výměnu za starší model Trophy Irix. Úpravy Vašeho pracoviště a Vaše náklady na výměnu budou minimální.

Spolehlivá diagnostika
Vysokofrekvenční generátor s ohniskovým bodem 0,7 mm poskytuje přesné snímky nejvyšší kvality s vysokým kontrastem a širokou škálou šedi. Přitom zároveň snižuje dávku ozáření pacienta.

Jednoduché a přesné polohování
Díky vynikající tuhosti ramena a nízké váze rentgenky vykazuje CS Kodak 2200 dokonalou 
stabilitu v průběhu vyšetření. Konstrukce tubusu zlepšuje směrování RTG paprsků a snižuje riziko zkreslení snímku.

Dlouhodobá péče o zákazníka
Jelikož Carestream Dental je jediným výrobcem  dentální technologie, který vyvíjí a vyrábí všechny 
články zobrazovacího řetězce včetně RTG lampy,  všechny dentální výrobky jsou součástí 
integrovaného systému s úplným továrním  servisem. Také proto nabízíme celkem pětiletou záruku, první dva roky na všechny součásti CS Kodak 2200 a zbývající tři roky poměrně rozloženou záruku a RTG lampu

technické informace CS 2200