Carestream Dental CS 8100 SC 3D

Multifokální technologie se všemi vlastnostmi, které potřebujete. Po provedení expozice (3.000 nezávislých snímků) se spustí proces rekonstrukce a vypočtení 49 nezávislých řezů. Z těch pak inteligentní software vybere ty nejostřejší a vykreslí na monitoru. Díky této nejmodernější technologii není nutné nastavovat hlavu pacienta a odpadá tedy i většina chyb polohováním.

CS 8100SC
CS 8100SC
CS 8100 SC 3D